Biodling

När honungsbin pollinerar frukter, bär och andra grödor bidrar de till del stor del till en stor skörd, för vissa frukter som äpple utgör binas andel av skörden ända upp till 90 %, och en biodling är således viktig för fruktodlingen. Det finns transportabla bikupor, som kan förflyttas till platser där det finns mycket nektar, eller till just odlingar av fruktträd och raps, som behöver effektiv pollinering av många träd eller plantor under en kort, specifik tidsperiod.

Biodling är också viktig för det ekosystem som vi lever i. Insekter som pollinerar är en förutsättning för att många växter ska leva och frodas. Tyvärr är det inte ovanligt att besprutningsmedel används som skadar bin – till och med när de är i blomman på dagtid.

Det finns många sätt att sköta sin biodling, och du kan göra det mer eller mindre bi-ologiskt. Om du tar honung från bisamhället måste du lämna kvar tillräckligt för att de ska klara sig över vintern eller ersätta med sockerlösning. Vanligast är att ersätta med sockerlösning, men inom den biodynamiska biodlingstraditionen låter man bina behålla en del av sin honung.

Biprodukter vid honungsproduktion är bivax, som man kan använda till att göra såväl ljus, som krämer, och kritor, samt propolis, vilket är ett ämne som anses ha hälsobringande egenskaper och används till exempel till att stärka immunförsvar vid förkylning.

biodling

Normalt sätt har du när du arbetar med biodling skyddsutrustning, och såväl handskar som skydd för ansikte. Ett sätt att lugna bil är att använda rök, till exempel från en rökpust, alternativt sprayflaska med vatten. Bränslet i rökpusten kan utgöras av till exempel ruttet och torkat lövträ.

Varroa – ett hot mot en biodling

Ett problem som har uppkommit inom biodling är varroa, ett sorts kvalster som sätter sig på bin redan från larvstadiet och skapar missbildade bin som inte bidrar till bisamhället, vilket kan bli ödesdigert för samhället överlevnad och för biodlingens fortsättning. Kvalsterna kan bekämpas med olika syror, som inte bina själva är känsliga för, som till exempel myrsyra, mjölksyra och oxalsyra.