Vindkraft i Timrå

Det finns flertalet planer för vindkraft i Timrå och med stora obebodda områden, där vindkraftverk inte behöver befinna sig närmare än en kilometer från bebyggelse. Fler vindkraftverk planeras och diskuteras med leverantörer i regionen, bland annat på Storfuskberget vid Slättmon och en större park med vindkraftverk norr om Storlaxsjön. Vindkraftverk är förstås ett mycket miljövänligt energialternativ, då vinden inte behöver produceras utan finns runt omkring nästan hela tiden – åtminstone utomhus. Kommunfullmäktige i Timrå antog i april 2010 en översiktsplan för miljöel som innehåller riktlinjer vad gäller utbyggnad av parker med vindkraft, lämpliga områden och också olämpliga områden.

vindkraft

Flera energibolag erbjuder abonnemang där du är garanterad att elen som du köper har producerats av vindkraft, eller en kombination av sol- och vindkraft. Vissa bolag levererar endast vindkraft, medan andra levererar både vindkraft och till exempel vattenkraft eller kärnkraft – då kan det vara så att den elen du köper från vindkraften går till något annat, och du själv får el som producerats av annan energikälla, men fortfarande har du sett till att vindkraft har använts för att producera elen.vi

Vindkraft finns på många ställen

Platser som ska användas för vindkraftsparkerna väljs omsorgsfullt ut efter ett antal principer – det bör förstås inte påverka fågel- och djurlivet eller förstöra landskapsbilden. Ofta är de planerade i närheten av vägnät för skogsbilar och andra platser där det inte stör landskapsbilden särskilt mycket. Samtidigt finns det många parametrar att ta hänsyn till för att få ut maximal effekt i vindkraftverken, såsom vilka vindförhållanden som föreligger, vilket avstånd mellan vindkraftverk som är lämpligt och på vilken höjd som vindkraftverken ligger på och uppnår. Det kan vara effektivt att ha vindkraftverk på en högre höjd, eller att de reser sig långt över marken, i och med tilltagande vindhastighet. Storleken på vindkraftverket är också en faktor som kan öka effektiviteten – med åren har vindkraftverket blivit större och producerar mer energi.